large icon

UX – Decision Methods

UX – Decision Methods

En dan worden keuzes gemaakt en besluiten genomen.

Voor wie ?

Deze module is van belang voor all-round UX-designers en anderen die bij een UX-project betrokken zijn, zoals product- en marketing-managers en IT-medewerkers.

Leerdoelen

Deze module helpt je om:

 • prioriteiten te stellen en een 'roadmap' te gaan bepalen;
 • keuzes te maken aan de hand van ervaring en inschatting;
 • medewerkers een weloverwogen besluit te laten nemen;
 • kun je een workshop (fysiek en online) begeleiden.

Beschrijving

In de cyclus van UX Design worden vaak veel ideeën eerst geopperd en vergaard, om deze daarna te beoordelen, te overwegen en eventueel te combineren. Maar op een gegeven moment moeten keuzes gemaakt worden. Welke persona's verdienen de aandacht ? Welke stories hecht je meer of minder waarde aan ? Welke features leveren een MVP (Minimum Viable Product), en welke gaan mee in een update ? Allemaal momenten waarop er knopen moeten worden doorgehakt...

Soms blijkt die keuze vanzelfsprekend en is het makkelijk om andere ideeën los te laten, weg te leggen of te parkeren voor later. Soms botsen belangen en prioriteiten, en moet er een hard besluit worden genomen.

Hoe ga je daarin te werk ? Welke methodes bestaan er om die keuzes correct te laten verlopen, zodat alle betrokkenen in ieder geval weten en begrijpen waarom een besluit zo genomen is ? En bij dit alles geldt: hoe houden we de gebruiker daarbij in het oog ?

Het is frappant hoe een potentieel wespennest vaak een heel goede consensus kan opleveren. Aan jou de nobele taak om dat te bereiken !

Onderwerpen

Een overzicht van de onderwerpen die zoal aan bod komen:

 • Prioriteiten stellen, onderhandelen, mediaten
 • Redenen, gevolgen, gevaren (Feature Creep)
 • Plannen van updates (Roadmap, Swimlanes)
 • Diverse Ranking & Voting methoden

Een greep uit de lijst:

 • Forced 1-to-N Score
 • Simple Dot Voting
 • 10 Mille Budget Voting
 • MoSCoW (Must Should Could)
 • NUF (New Useful Feasible)
 • Impact/Haalbaarheid-matrix
 • Cost/Benefit Trade-off
 • Shuffle Swap Raking

Trainingsvorm

Interactieve training met presentatie, uitleg, voorbeelden en oefeningen.

Uiteraard is er altijd gelegenheid tot het stellen van vragen en andere verzoeken. En afhankelijk van de beschikbare tijd, kan er méér aandacht worden gegeven aan extra uitleg, meer voorbeelden en eventueel nog meer oefeningen.

Zowel fysiek als online te volgen.

Deze training is op veel manieren in te richten:

 • in een klas met andere deelnemers (fysiek of online);
 • één-op-één of in een groep met één of meer collega's;
 • binnen een bedrijf of met andere ZZP-ers, of een mix;
 • in een vergaderruimte op de (thuis)werkplek, of online.

Het meest voor de hand liggend is de klassikale vorm, waarbij je fysiek of online aanwezig bent, samen met andere deelnemers. Maar neem gerust contact op met mij of een van mijn partners voor meer informatie over andere mogelijkheden.

Trainingsduur

Deze module duurt 2 à 4 uren (1 à 2 dagdelen), afhankelijk van de gewenste diepgang in het trainingstraject. Voor all-round UX-designers is het belangrijk om zoveel mogelijk ervan te weten. Voor visual designers en andere betrokkenen is een beknopte behandeling van dit onderwerp wellicht voldoende.

Deze module is ook onderdeel van de training UX Design.

Locatie(s)

Deze training kan je bij een van mijn vaste trainingpartners in o.a. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of Breda volgen.

De training kan ook op je eigen locatie (in een vergaderruimte, op je werkplek of bij je thuis) of elders worden georganiseerd, bijvoorbeeld in een Seats2meet-vestiging. Neem daarvoor contact met mij op.

Voor de meeste trainingen geldt dat je de training ook online kan volgen (al dan niet gepland), bijvoorbeeld in geval van quarantaine of vanwege de verre afstand.

Voorkennis

Voor deze module kan ervaring of affiniteit met management helpen, maar dit is beslist niet vereist.

De training wordt in het Nederlands gegeven, maar houd er wel rekening mee dat veel jargon Engelstalig is, en naar veel Engelstalig studiemateriaal wordt verwezen.

Leermiddelen

Voor deze training heb je niets anders nodig dan een fris hoofd, een goede portie aandacht en een redelijke computer. Alle informatie en tools worden je via een presentatie, op papier en/of digitaal aangereikt.

Als je de training fysiek bijwoont mag je je eigen laptop meenemen, maar bij de meeste opleidingscentra staat een Mac of PC voor je klaar.

Studiemateriaal

Je ontvangt een hand-out van de getoonde slides (voor je aantekeningen), digitale toegang tot je oefeningen en nog wat ander leesvoer.

En er wordt veelvuldig verwezen naar allerlei publicaties, diverse artikelen en blogs.

Certificering

Na afloop van de training ontvang je een certificaat van deelname.

Gerelateerde trainingen en onderwerpen

Deze module is ook onderdeel van de zesdaagse training UX Design.

Tags

No items found.