large icon

UX – Basiscursus (6 dagen)

UX – Basiscursus (6 dagen)

Een stevige basis UX Design, met van alles wat !

Voor wie ?

Iedereen die aan de ontwikkeling, vormgeving en/of marketing van nieuwe media werkt, heeft baat bij deze training. Zowel de ontwerper die van oudsher in het grafische vak is opgegroeid, als de moderne marketeer die meer betrokken wil worden bij de creatie van digital media zoals websites en apps.

Leerdoelen

Na deze cursus ben je in staat om UX Design-projecten zoals het bedenken, ontwerpen en aanpassen van websites en apps (in je eentje of in een team) op te pakken en goed te begeleiden. Ook is deze training een uitstekend startpunt om van daaruit disciplines uit te diepen en verder te ontwikkelen. Daarbij zijn de vele inzichten en algemene houding vanuit deze training zeer waardevol.

Deze training gaat bewust níet of nauwelijks in op de tientallen zo niet honderden UX-tools van diverse ontwikkelaars.

Een aantal heel concreet visuele en ook op specifieke tools ingerichte trainingen is momenteel in de maak. (Adobe XD is al beschikbaar.)

Beschrijving

Deze 6-daagse training UX Design (van CMM) biedt een stevige basis om jezelf als beginnende UX-designer te mogen bestempelen, en projecten zoals websites en apps op te gaan pakken en te begeleiden. Het is een brede, intensieve en interactieve training, inclusief twee workshops, in het Nederlands !

User Experience Design is de naam voor een breed vakgebied, waarbij het er uiteindelijk om gaat dat gebruikers een goed werkend product ervaren. De principes en werkwijzen daarvoor bestaan al veel langer en zijn van toepassing zijn op diverse producten (van weegschaal tot parkeermeter).

Deze training spitst zich toe op projecten zoals websites en apps.

De term "UX Design" wordt vaak verkeerd begrepen. Het omvat veel méér dan alleen het visuele aspect. De materie reikt van briefing tot prototype, en haakt in op disciplines zoals interface- en interaction-design. Het gaat ook over nieuwe manieren en denkwijzen om als zelfstandige UX-designer of UX-medewerker binnen een team tot ideeën en ontwerpen te komen.

Alle onderwerpen worden aan de hand van voorbeelden, achtergronden en theorie verhelderd en geoefend, zodat je het proces van UX-design leert te overzien, te begeleiden en uit te werken. Het is de bijzondere aanpak van uitleg en samenhang wat deze training waardevol maakt, naast alle online beschikbare bronnen (waar ook naar verwezen wordt).

Je pikt gaandeweg ook alle juiste termen voor taken en technieken op: van "crazy-eights" tot "tree-testing" en van "personas" tot "wireframes". En hoewel het vakgebied bol staat van Engels jargon, wordt alles gewoon en duidelijk in het Nederlands behandeld. Er worden gaandeweg ook veel gebruikte online tools besproken en bekeken, en je gaat bij diverse onderdelen ook met concrete voorbeelden en oefeningen aan de slag.

De training besteedt veel aandacht aan het bepalen van de doelstellingen, het onderzoeken van de verwachtingen en gedragingen van gebruikers, het samenwerken met andere professionals, het maken van ontwerpen en testen van resultaten. Die stappen vormen de basis voor ieder UX-project. En… hoe dit proces voortdurend herhaald moet worden, want een website of een app is nooit af en kan altijd worden verbeterd.…

Wat behandelt deze training níet ?

Deze training gaat níet of nauwelijks in op de tientallen zo niet honderden UX-tools van diverse ontwikkelaars (zowel commercieel als open source). Vele worden wel genoemd, een aantal ook besproken en sommige geoefend. Maar er is geen echte 'standaard' UX-software; bij vrijwel alle bedrijven worden gevarieerde en steeds wisselende tools gebruikt. Bovendien zijn er voor de meeste van die tools vaak prima (video) tutorials online beschikbaar.

Deze UX Design training legt zich juist toe op inzichten, achterliggende gedachten, de samenhang tussen alle onderwerpen, het interactief daarmee bezig zijn en je eigen houding daarin – iets wat zich moeilijk via een blog of video laat overgedragen.

De training biedt een brede basis, een prima begin van waaruit men de diepgang verder kan ontwikkelen. Alle aspecten van het vak van UX worden verhelderd.

[kader]

Welkom in de wereld van UX Design !

De training UX Design wordt sinds begin 2019 verzorgd en deelnemers zijn met name enthousiast over de stevige theoretische basis, praktische oefeningen, aangereikte onderzoeksmethoden en besproken tools. Zij geven aan dat ze hiermee binnen hun organisatie het vertrouwen hebben gekregen om als autoriteit UX Design processen te initiëren, versnellen en begeleiden en in staat zijn om hierbij bewuste en onderbouwde keuzes te maken.

Onderwerpen

Introductie

Allereerst maak je kennis met de breedte van het vakgebied en hoe de nieuwe aanpak hiervan sterk verschilt met eerdere en gangbare media en werkwijzen.

 • Welkomstwoord, inleiding
 • De vele soorten "design"
 • Definities van UX Design
 • Verschillen t.o.v. CX en SD
 • Self-assessment, disciplines
 • Verschillen in media-tijdperken
 • Andere workflow bij UX Design
 • Jouw leidende/faciliterende rol
 • Leer het nieuwe jargon !
 • Gerelateerde functies

UX Design als proces

UX Design is een prachtig vakgebied, maar het kan niet bestaan zonder goede aanhaking bij andere professionals en teams, binnen en/of buiten een bedrijf. Dus is het goed om te leren hoe je UX Design binnen een organisatie introduceert en positioneert, maar ook om concrete doelen te leren formuleren en als een proces in kaart te brengen.

Even doorbijten…

 • UX en corporate/management
 • UX en engineers/developers
 • Doel formuleren/kwantificeren
 • Proces-voorbeelden UX Design
 • User Centered Design (Norman)
 • Double Diamond (en varianten)
 • Agile, Lean UX, Design Thinking

UX Research

UX Design zonder onderzoek is geen UX Design. Aan het begin van het proces zul je moeten onderzoeken waar het project om gaat (een update of totaal nieuwe app, applicatie, website, of alledrie) en wie er allemaal belang bij heeft. Dat blijken namelijk niet alleen gebruikers, maar ook zogenaamde stakeholders en medewerkers. Maar ook gaandeweg moet je vinger aan de pols blijven houden en allerlei onderzoeken blijven doen.

Hoort er allemaal bij !

 • Factoren voor een goede UX
 • Conflicterende doelstellingen
 • Gebruikersgedrag en -beleving
 • Hoe meetbaar ? (bijv. met NPS)
 • Stakeholder-analyse en matrix
 • Problemen met betrokkenen…
 • Wat wil je, doe je, en zeg je ?
 • Onderzoeksvragen en -doelen
 • Pain & Gain Maps opstellen
 • Verschillen in besluitvorming
 • Hoe ga je om met bijv. "bias" ?
 • Van users naar personas
 • Van features naar user stories
 • Het nut van maps en journeys
 • Test vaak – test cyclisch !
 • Hoe voer je usability-tests uit ?
 • Taak- en vraagstelling bij test
 • 20+ Onderzoeksmethoden
 • Aantallen testgebruikers
 • Resultaten vergaren/duiden

Workshops & Ranking

Naast het doen van onderzoek, moeten er ook ideeën bedacht worden en besluiten genomen worden. Hoe ga je daarin te werk ? En dan liefst op een motiverende, constructieve en zelfs creatieve wijze ?

 • Een uitgebreid en uiterst interactief onderwerp met als hoofdlijnen:
 • Ruimte, restricties en regels
 • 20 Workshop-typen (en méér)
 • Prioriteit stellen, onderhandelen
 • 10 Ranking-methodes (en méér)

Informatie Architectuur (IA)

Het overgrote deel van alle apps en websites bestaat ook weer voor een groot deel uit gestructureerde informatie. Welke structuren zijn dat, welke labels en indexen zijn er nodig, is meta-data vereist ? Het antwoord op al deze vragen is immers relevant voor het kunnen bepalen van een groot deel van de navigatie – de wegwijzer in alle beschikbare informatie.

Aan de orde komen onder andere:

 • Het belang van een goede IA
 • Inventarisatie en Gap Analysis
 • Vaststellen van een taxonomie
 • Wijzen van groeperen/sorteren
 • Het bepalen van goede labels
 • Informatie/navigatie-structuur
 • Poly Hierarchy, Term Rotation
 • Bijzonder geval: Facet-structuur
 • Voorbeelden van tools voor IA
 • Meta-data en Keywords (tags)
 • Belang voor Search Optimization
 • Zoeken & vinden, opties en tips
 • Zoektermen, queries, visualisatie

Navigatie

Het lijkt eenvoudig, maar hoe leid je de gebruiker van A naar B, en naar C, D en via Q naar Z ? Navigatie-elementen helpen om overzicht te bieden èn de goede weg te vinden. Ze zijn er in vele soorten en maten.

Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

 • Opzet voor navigatie start bij IA
 • Scent, Label, Signifier, Activator
 • Affordances en Constraints
 • 25+ typen navigatie-elementen
 • Tips voor keuze en plaatsing
 • Eisen voor toegankelijkheid
 • Wet van de IJssalon (grouping)
 • Tips voor opsommingen, lijsten
 • Checklist voor correcte labels
 • Navigatie voor touch-devices
 • Nieuwe en trendy interacties
 • Voorbeelden van spraak tot AR

Visueel fundament

Vaak is er gedurende het proces van een UX-project al snel behoefte aan wat visueel ontwerp. Het wordt dus tijd om te leren hoe je alle ideeën gestalte geeft, van grove schetsen en "lo-fi" wireframes, tot kleurrijke "hi-fi" protypes en deliverables voor de developers.

En dat begint met… psychologie en wordt aangevuld met een goede portie visuele aspecten.

 • Design & Gestalt Principles
 • Nielsen's Usability Heuristics
 • Wetten, regels, standaarden
 • Conventies, Pattern Libraries
 • UX/UI Style Guides/Guidelines
 • Omgaan met nieuwe ideeën
 • Apparaten en (vele) formaten
 • Responsive/Adapative Design
 • Populaire layout-grids/stijlen
 • One-Pager, Cards, Masonry
 • Pas op voor Banner Blindness
 • Frameworks en templates

Extra onderwerpen

Voor zover tijd en aandacht het toelaat, kunnen onderstaande onderwerpen ook nog aan bod komen, al neigen die meer naar heel concrete visuele onderwerpen en tools. (Daarvoor is een aparte training in de maak.)

 • Kleuren, thema's, contrast
 • Tips voor tekst en micro-copy
 • Tone-of-voice, typografie
 • Logo's, iconen, beelden
 • Video en (micro)animatie
 • Advertenties (richtlijnen)
 • Formulieren (aanwijzingen)

Trainingsvorm

Interactieve training met uitgebreide presentaties, veel uitleg, veel voorbeelden en diverse korte oefeningen, plus twee workshops over Onderzoek en Ontwerp.

Uiteraard is er altijd gelegenheid tot het stellen van vragen en andere verzoeken. En afhankelijk van de beschikbare tijd, kan er méér aandacht worden gegeven aan extra uitleg, meer voorbeelden en eventueel extra oefeningen.

Zowel fysiek als online te volgen.

Deze training is op veel manieren in te richten:

 • in een klas met andere deelnemers (fysiek of online);
 • één-op-één of in een groep met één of meer collega's;
 • binnen een bedrijf of met andere ZZP-ers, of een mix;
 • in een vergaderruimte op de (thuis)werkplek, of online.

Het meest voor de hand liggend is de klassikale vorm, waarbij je fysiek of online aanwezig bent, samen met andere deelnemers. Maar neem gerust contact op met mij of een van mijn partners voor meer informatie over andere mogelijkheden.

Trainingsduur

Deze training duurt 6 dagen (12 dagdelen).

Locatie(s)

Deze training wordt regelmatig door mij en Koen Ahn gegeven bij mijn vaste trainingpartner CMM in Amsterdam.

De training kan ook op je eigen locatie (in een vergaderruimte, op je werkplek of bij je thuis) of elders worden georganiseerd, bijvoorbeeld in een Seats2meet-vestiging. Neem daarvoor contact met mij op.

Voor de meeste trainingen geldt dat je de training ook online kan volgen (al dan niet gepland), bijvoorbeeld in geval van quarantaine of vanwege de verre afstand. Niettemin benadruk ik graag dat deze training het meest tot zijn recht komt in groepsverband met zoveel mogelijk fysiek aanwezige deelnemers.

Voorkennis

Hoewel er geen voorkennis vereist is om deze training te volgen, helpt het als je interesse in design en menselijk gedrag hebt. Je hoeft geen kennis te hebben van bepaalde software of concepten. Uiteraard is het wel vereist dat je vertrouwd bent in het algemene gebruik van websites en apps.

Doe de UX Design Intro of Inleiding als losse training, als je je eerst wil oriënteren op deze materie.

De training wordt in het Nederlands gegeven, maar houd er wel rekening mee dat veel jargon Engelstalig is, en naar veel Engelstalig studiemateriaal wordt verwezen.

Leermiddelen

Voor deze training heb je niets anders nodig dan een fris hoofd, een goede portie aandacht, een redelijke computer en goede smartphone. Alle informatie en tools worden je via een presentatie, op papier en/of digitaal aangereikt.

Als je de training fysiek bijwoont mag je je eigen laptop meenemen, maar bij de meeste opleidingscentra staat een Mac of PC voor je klaar.

Je gaat een oefenproject maken en testen op je smartphone of tablet (met de Marvel-app), dus zorg ervoor dat je ook de wachtwoorden van je App Store(s) weet.

Studiemateriaal

Je ontvangt het nodige studiemateriaal in de vorm van digitale toegang tot je oefeningen, diverse prints en PDFs, waaronder een hand-out van de getoonde slides (voor je aantekeningen). Deze rijk geïllustreerde PDF (digitaal en als geprinte handout) van ±700 slides is speciaal voor de training is samengesteld. Daarin staan alle onderwerpen, termen, trefwoorden, kerngedachten, getoonde voorbeelden en verwijzingen naar waardevolle online bronnen.

Verder wordt er tijdens de training veelvuldig verwezen naar talloze vrij toegankelijke bronnen (online publicaties, artikelen en blogs) en je ook een selectie gratis beschikbare PDFs, e-books en ander leesvoer van derden ontvangt.

Tot slot is er een viertal interessante boeken bij de training inbegrepen, die al vele decennia belangrijk zijn voor UX en Design in het algemeen en User Research in het bijzonder. Twee daarvan zijn echte naslagwerken; twee zijn relevant vanwege het gebruiken van bijgeleverde hulpmiddelen.

Certificering

Na afloop van de training ontvang je een certificaat van deelname.

Gerelateerde trainingen en onderwerpen

Zoek je een kortere, compactere variant van deze training, dan kan je beter de driedaagse UX Basiscursus bij UX Academy volgen.

De trainingen Adobe XD en HTML, CSS & JS Basics sluiten hier ook goed op aan, evenals de in ontwikkeling zijnde training Visual Design & Interaction.

Tags

No items found.